Επιχειρείν

Φοροαπαλλαγές έως 55% για μηχανολογικό εξοπλισμό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 2η προκήρυξη - Πλήρες και αναλυτικό ρεπορτάζ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κινηθούν άμεσα, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι μπορεί να εξαντληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύτηκε η 2η προκήρυξη "καθεστώτος Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016" (πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα").

Όλες οι μορφές εταιρειών έχουν την δυνατότητα να ανανεώσουν ή να αναβαθμίσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, "γλιτώνοντας" το φόρο που αναλογεί για την αγορά των μηχανημάτων (έως και 55%). 

Σημειώστε:

  1. Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται μόνο μέσω φοροραπαλλαγών
  2. Δεν διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος
  3. Συμμετέχουν όλες οι εταιρείες, έως την εξάντληση των διαθέσιμων κεφαλαίων
  4. Θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα
  5. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150 εκατ. ευρώ
  6. Τυπικά, το πρόγραμμα λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2018 

Οι ειδικοί της αγοράς, μιλώντας στο workenter, χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη δράση ως μία πολύ καλή ευκαιρία αναβάθμισης των επιχειρηματικών μονάδων (μικρών, μεσαίων, μεγάλων).