Επιχειρείν

Η αίτηση για να πάρετε τα 800 ευρώ (επίδομα)

Ποιοι την υποβάλλουν και πως - Ηλεκτρονικά

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων με εξαρτημένη εργασίας, μεταξύ των οποίων το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης για τα 800 ευρώ.

Τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία:

  • Εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται
  • Εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους

Υπεύθυνη Δήλωση για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Διαβάστε επίσης: