Επιχειρείν

Παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Ποιες αφορά

11/02/2020 | 20:11

Νέα παράταση δόθηκε σε Μέτρα και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

  • 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1612/05.07.2019 «2ης» πρόσκλησης που αφορά το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  • 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1613/05.07.2019 «2ης» πρόσκλησης που αφορά το Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00