Επιχειρείν

Online πλατφόρμα αξιολόγησης και benchmarking για οικογενειακές επιχειρήσεις

Τι δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της KPMG

Ένα καινοτόμο εργαλείο  online αξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων, λανσάρει η KPMG δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, και να συγκρίνουν τις «επιδόσεις» τους με αυτές άλλων οικογενειακών επιχειρήσεων, ανά κλάδο και ανά γεωγραφική αγορά, παγκοσμίως. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης από τις εισηγμένες του Dow Jones.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το 57% των οικογενειακών επιχειρήσεων σημειώνει αύξηση του κύκλου εργασιών του ενώ  το 75% σχεδιάζει την επανεπένδυση των κερδών του στην επιχείρηση. 

«Η πολυετής μας εμπειρία στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων και οι εκτεταμένες συζητήσεις μας με μέλη επιφανών επιχειρηματικών οικογενειών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι ξεχωριστή και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Το KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι σχεδιασμένο πάνω στη διεθνή τεχνογνωσία της KPMG και στην εξειδικευμένη μεθοδολογία της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογενειακές επιχειρήσεις•είναι ένα πολύτιμο παγκόσμιο εργαλείο για να προσδιορίσει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά τις περιοχές που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης και επένδυσης, με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επίσης, το KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι ανεκτίμητο όσον αφορά τη δυνατότητα να εντοπισθούν σε ένα δομημένο και "ασφαλές" πλαίσιο τυχόν διαφορετικές απόψεις για τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες της επιχείρησης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν• η πείρα μας έχει δείξει ότι οι μη εντοπισμένες διαφορές αποτελούν τον σημαντικότερο ίσως κίνδυνο για την ευημερία των οικογενειακών επιχειρήσεων», δηλώνει ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG.

Η πρόσβαση στο KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι δωρεάν και η εγγραφή σε αυτό διέπεται από καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας.

Μέσα από τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίων, τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν, εύκολα και γρήγορα, τη σημασία που αποδίδουν στους έξι κύριους τομείς που αποτελούν τις δυναμικές μιας οικογενειακής επιχείρησης – διαδοχή, διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ρίσκο, περιουσία και άνθρωποι - και να αυτοαξιολογήσουν τις επιδόσεις της επιχείρησής τους στους τομείς αυτούς.

Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, ο χρήστης παραλαμβάνει μέσω email τη δική του ατομική αναφορά, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τους τομείς όπου η επιχείρηση πρέπει να δώσει βαρύτητα για την μελλοντική της ευημερία και όπου χρειάζεται να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ανάλογα και με την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο χρήστης έχει επίσης την ευκαιρία να συγκρίνει τα αποτελέσματά του με αυτά άλλων οικογενειακών επιχειρήσεων επιλέγοντας ως κριτήρια σύγκρισης τη δραστηριοποίηση στον ίδιο κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ίδια χώρα ή βάσει της γενιάς που ηγείται της επιχείρησης.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί από διαφορετικά μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης, ενώ μπορεί να προσκληθούν και επιλεγμένα στελέχη της επιχείρησης να καταθέσουν τις απόψεις τους, με ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη για τον καθένα. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε: ΕΔΩ