Επιχειρείν

«Πράσινο φως» για (επιπλέον) 890 εγκρίσεις - Αφορά τουριστικές ΜμΕ

"Κατεβάστε", τώρα, την απόφαση με το πάτημα ενός κουμπιού

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 55.834.849,46€

Με υπογραφή της ειδικής γραμματέως διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων, κ. Ευγενίας Φωτονιάτα, τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξεων στη δράση για την «ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Αιτία, η «ένταξη επιπλέον οχτακοσίων ενενήντα (890) επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 49.744.160,18€».

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην απόφαση.