Ιδιωτικός τομέας

Vodafone: Θέσεις σε επτά περιοχές

Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

01/09/2019 | 06:00

Η Vodafone συνεχίζει να ενισχύει τα καταστήματα της με προσωπικό.

Business Advisor

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ ή IEK, εμπειρία στις πωλήσεις, διαπραγματευτικές ικανότητες, γνώση Αγγλικών

Περιοχές και e-mail: 

Να αναφέρετε στο θέμα του e-mail και στο βιογραφικό την θέση που σας ενδιαφέρει και την τοποθεσία.