Επιχειρείν

Τεχνολογικές εταιρείες δοκιμάζουν 4ημέρη απασχόληση με θεαματικά αποτελέσματα

Ποιες εταιρείες πειραματίζονται

Στα γραφεία της Microsoft στην Ιαπωνία δοκιμάζουν τον τελευταίο καιρό τετραήμερο πρόγραμμα εργασίας και διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ονομάζεται «Work-Life Choice Challenge Summer 2019» και εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2019. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, 2.300 εργαζόμενοι της Microsoft Ιαπωνίας, απολαμβάνουν  πέντε συνεχόμενες Παρασκευές εκτός εργασίας χωρίς μεταβολές στις αποδοχές τους.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO, Takuya Hirano δήλωσε ότι η εταιρεία προτίθεται να προσφέρει περίπου 1.000 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο για οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές. 

Εταιρείες όπως η Microsoft ή η Shake Shack πειραματίζονται το τελευταίο διάστημα με την τετραήμερη απασχόληση και διαπιστώνουν βελτίωση της παραγωγικότητας και εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής. 

Πολλές από τις εταιρείες που εφαρμόζουν προγράμματα τετραήμερης απασχόλησης, υποστηρίζουν ότι η βελτίωση που παρουσιάζεται, οφείλεται στην επικέντρωση στα σημαντικά της δουλειάς για τους εργαζόμενους και την εταιρεία. 

Άλλες εταιρείες όπως η Treehouse, startup εκπαιδευτικού κώδικα, υποστηρίζουν ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση η τήρηση σταθερής εργασιακής ηθικής. Με την ανάπτυξη δημοφιλών επαγγελματικών εφαρμογών όπως η Slack και την εύκολη πρόσβαση στο επαγγελματικό email σε βάση «24/7» μέσω των έξυπνων τηλεφώνων τους, το να μείνουν οι εργαζόμενοι μακριά από την εργασία φαίνεται πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, η επαγγελματική εξουθένωση είναι ιδιαίτερα συχνή στους χώρους εργασίας.

Σε μια πρόσφατη έρευνα που αφορούσε 75 χιλιάδες εργαζόμενους, η Gallup διαπίστωσε ότι το 23% των εργαζομένων αναφέρουν ότι αισθάνονται συχνά ή συνεχώς εξουθενωμένοι στο γραφείο ενώ οι έρευνες διαπιστώνουν τη σύνδεση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών στις εταιρείες. 

Αρκετές εταιρείες ελπίζοντας να αντιμετωπίσουν την κόπωση των εργαζομένων τους εφαρμόζουν τετραήμερη εβδομάδα απασχόλησης και διαπιστώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά.

Το 15% των εταιρειών  που συμμετείχαν στην έρευνα του Society For Human Resource Management στις ΗΠΑ, τον Απρίλιο του 2019, υποστηρίζουν ότι προσφέρουν απασχόληση 4 ημερών 32 ωρών ή και λιγότερο και τα αποτελέσματα δεν επιδρούν στην παραγωγικότητα.