Ιδιωτικός τομέας

Νέες ευκαιρίες καριέρας στη Forthnet

Προσόντα και παροχές

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Nova, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ζητά να προσλάβει για την ομάδα Διαχείρισης Ασύρματου Δικτύου της:

Access & Transmission Engineer

(Κωδ. Θέσης: ATE_765)

 

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη συντήρηση ζεύξεων σταθερής ασύρματης πρόσβασης (PtP και PtMP)
 • Εκπόνηση Radio Planning, Link Budget Analysis, Frequency Planning, Interference Analysis, Radio Network Coverage Planning σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προσομοίωσης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Εκπόνηση προμελετών υλοποίησης ζεύξεων πελατών – κοστολόγηση
 • Προγραμματισμός, ανάθεση, παρακολούθηση εγκαταστάσεων/απεγκαταστάσεων νέων ασύρματων ζεύξεων. Παρακολούθηση και συντονισμός έκαστου έργου έως την οριστική παράδοση
 • Παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την παροχή των προδιαγεγραμμένων τελικών υπηρεσιών ανώτερου επιπέδου (QoS, SLA, CoS κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση / διασφάλιση ορθής λειτουργίας του ασύρματου δικτύου της Εταιρείας μέσω των NMS συστημάτων
 • Καθορισμός και συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης των βλαβών/προβλημάτων.
 • Επικοινωνία με συμβεβλημένους εργολάβους συντήρησης αλλά και προμηθευτές εξοπλισμού (εξασφάλιση προσφορών, υποβολή τεχνικών ερωτημάτων, 3rd level escalation κ.λπ.)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Radio Planning μικροκυματικών ζεύξεων Point-to-Point και Point-to-Multi-Point , καθώς και σε διαχείριση έργων εγκατάστασης ασύρματων ζεύξεων (παρακαλούμε αναφέρετε τα εργαλεία/εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει). Εμπειρία σε Cellular Expert θα αξιολογηθεί θετικά
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα λειτουργιών NOC με αρμοδιότητα παρακολούθησης λειτουργίας ασύρματων δικτύων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επιθυμητή εμπειρία σε Siebel CRM
 • Άριστη χρήση MS Office

Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Εξοικείωση με εργαλεία radio planning (παρακαλούμε αναφέρετε)
 • Άριστη γνώση της τεχνολογίας ασύρματων δικτύων σταθερής ασύρματης πρόσβασης
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας
 • Iκανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας υπό πιεστικά χρονοδιαγράμματα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.