Ιδιωτικός τομέας

LinkedIn: Νέα εφαρμογή για την αξιολόγηση δεξιοτήτων

Ενσωμάτωση στην πλατφόρμα του

Νέα εφαρμογή για την υποστήριξη των χρηστών στην επαγγελματική τους ταυτότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και πρόσληψης, ανακοίνωσε η κοινωνική πλατφόρμα  LinkedIn.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η  LinkedIn, 69% των επαγγελματιών πιστεύουν οτι οι πιστοποιημένες δεξιότητες είναι περισσότερο σημαντικές από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση όταν αναζητά κάποιος εργασία, ενώ 76% πιστεύει ότι αν με κάποιον τρόπο έχουν πιστοποιηθεί αυτό θα βοηθήσει την υποψηφιότητά τους για μια δουλειά έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων. 

Το νέο feature, ονομάζεται Skill Assesments και αποτελεί  τεστ πολλαπλής επιλογής το οποίο θα δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να πιστοποιούν τις γνώσεις τους σε τομείς όπως οι γλώσσες υπολογιστών, τα πακέτα λογισμικού και άλλες δεξιότητες.

Τα πρώτα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις στα αγγλικά τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 75 διαφορετικές δεξιότητες δωρεάν ενώ σύντομα προβλέπεται επέκταση σε περισσότερες διαθέσιμες γλώσσες και  πεδία προς εξέταση.