Δημόσιο

18 προσλήψεις στα Χανιά

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18-65 ετών.

Με 18 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Χανίων.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητές επιτυχίας σας.