Δημόσιο

ΑΣΕΠ 1Κ/2018: Οριστικά αποτελέσματα

Ολόκληρη η λίστα

30/04/2020 | 13:27

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ, 71 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τα αποτελέσματα.