Δημόσιο

6 προσλήψεις στην Λάρισα

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Θα στελεχωθούν οι κοινωνικές δομές του δήμου.
12/12/2017 | 13:07

Διαδικασία πρόσληψης για έξι υπαλλήλους, με συμβάσεις διάρκειας ενός έτους, προωθεί ο δήμος Λαρισαίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δημοτικού καταστήματος. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς