Δημόσιο

Ποιοι διορίζονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη

Εκδόθηκε η απόφαση διορισμού για τους 66 υπαλλήλους στο Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΣΟΧ1/2018).

Διορίζονται:

  • ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (61 θέσεις)
  • ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (5 θέσεις)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» και διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.