Δημόσιο

Ποιοι διορίζονται στον ΟΣΕ

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τα οριστικά αποτελέσματα

Τα οριστικά αποτελέσματα για τη προκήρυξη του ΟΣΕ (3Κ/2017), εξέδωσε το ΑΣΕΠ. 

Πρόκειται για 22 θέσεις, προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι πίνακες των διοριστέων στάλθηκαν για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Διαβάστε το πίνακα διοριστέων, πατώντας το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα»