Δημόσιο

50 εποχικοί στον δήμο Πειραιά

Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τον διορισμό

Σύμβαση οκτώ μηνών θα υπογράψει το νέο προσωπικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 50 συμβασιούχων από το δήμο Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 8 Οκτωβρίου. Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι μιας μόνο ειδικότητας: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό, σύμφωνα με την προκήρυξη που υπογράφει η πρόεδρος του ΟΠΑΝ Πειραιά κ. Σταυρούλα Αντωνάκου. Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του δήμου Πειραιά

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. Δείτε αναλυτικά την λίστα με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην ατίστοιχη εφαρμογή.