Έκτακτο "Δώρο Πάσχα" - Το απόγευμα η καταβολή

Δικαιούχοι - Ποσά

Το απόγευμα η καταβολή για το έκτακτο "Δώρο Πάσχα" σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

Πρόκειται για το επίδομα προσωπικής διαφοράς που θα αρχίσει να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα το απόγευμα με ποσά 200, 250 και 300 ευρώ.   Η πληρωμή θα ολοκληρωθεί αύριο 31 Μαρτίου.

Έκτακτο "Δώρο Πάσχα" - Το απόγευμα η καταβολή

Το επίδομα θα πάρουν όσοι δεν έλαβαν την αύξηση των 7,75% τον Ιανουάριο ή έλαβαν μικρότερη αύξηση από 7%, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Οι δικαιούχοι χωρίζονται με βάση το ποσοστό της αύξησης που έλαβαν, το ύψος της σύνταξής τους καθώς και την ύπαρξη λοιπών ενισχύσεων, σε κατηγορίες.

χέρια ηλικιωμένου κρατούν χαρτονομίσματα των 50 και 20 ευρώ

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα πληρωθούν - Τα ποσά που λάβουν

  • 300 ευρώ θα λάβουν περίπου 120.000 συνταξιούχοι (το 5% του συνόλου των συνταξιούχων) με συντάξεις από 800 έως 1000 ευρώ, που δεν πήραν καθόλου αύξηση
  • 300 ευρώ θα λάβουν  370.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση
  • 300 ευρώ θα λάβουν και περίπου 70.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ, που επίσης δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ενώ είχαν ωφέλεια 36 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  • 250 ευρώ θα λάβουν 300.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις, έλαβαν όμως 111 ευρώ ετησίως από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  • 250 ευρώ θα λάβουν κι άλλοι 94.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση έως 3,49%.
  • 200 ευρώ θα λάβουν 33.000 συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600, που έλαβαν αύξηση έως 3,49%,
  • 200 ευρώ θα λάβουν και 158.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%.

Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο αυτό επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram