Μηχανικοί στην Κύπρο (Λευκωσία)

Κύπρος
Μηχανικοί στην Κύπρο (Λευκωσία)
Απαραίτητα προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
Ειδικά έγγραφα και σχέδια, στυλό, μολύβι και χάρακας-μοιρογνωμόνιο
03/12/2018 | 06:00

Ο οργανισμός, Andreas Demosthenous, επιθυμεί να προσλάβει πολιτικούς μηχανικούς.

Απαραίτητα Προσόντα: 

  1. Πτυχίο πολιτικού μηχανικού
  2. Γνώση Αγγλικών
  3. Γνώση AutoCAD

Βασικές Αρμοδιότητες:

  • Ετοιμασία στατικών μελετών
  • Ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων για οικοδομικά έργα

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: demosthenousandreas@yahoo.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Σχετικά Άρθρα