Κύπρος: Αρχιτέκτονες σε κατασκευαστικό όμιλο

Κύπρος
Κύπρος: Αρχιτέκτονες σε κατασκευαστικό όμιλο
Οικοδόμηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, ξενοδοχεία - Δείτε τις παροχές
Μιχάλης Τσιλιβάκος
31/03/2018 | 07:45

Ο όμιλος Λεπτός (The Leptos Group), με ειδίκευση στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων οικιστικών και ξενοδοχειακών έργων, προσλαμβάνει αρχιτέκτονες για το αντίστοιχο τμήμα σχεδιασμού.

Καλύπτει εργασίες στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων, της κατασκευής, των ξενοδοχείων, της διαχείρισης ακινήτων, των μετακινήσεων, της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Δωρεάν σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
  • Ταμείο προνοίας
  • Συνεχής επιμόρφωση με σεμινάρια και διαλέξεις

Προσόντα:

  • Απόφοιτοι πολυτεχνείου ή πανεπιστημίου
  • Εγγραφή στο ΕΤΕΚ
  • Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις τρισδιάστατου σχεδιασμού και παρουσιάσεων, σχεδίων κατασκευής
  • Χρήση Η/Υ και λογισμικών Revit, Αutocad, 3D studio, Photoshop, Ms Office

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: vacancies@LeptosEstates.com

Σχετικά Άρθρα