Γερμανία: Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων

Γερμανία
Γερμανία: Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Γνώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραλαβή αγαθών
Ειρήνη Αγάθου
31/01/2018 | 07:06

Πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου χρόνου προσφέρει η εταιρεία BENFOR που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας και αναζητά χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης.

Προσόντα:

  • Γνώσεις στην εφοδιαστική / παραλαβή αγαθών
  • Ολοκληρωμένη κατάρτιση ως ειδικός εφοδιαστικής αποθήκης ή παρόμοια
  • Γνώση ασφαλούς έλεγχου ενός περονοφόρου οχήματος

Προθεσμία: Ανοιχτή

Ωράριο: Πλήρες

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +49 89 89068505

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Karina Richter