Ε.Ε.: 30 θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους

Λουξεμβούργο
Ε.Ε.: 30 θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους
Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ολόκληρη η προκήρυξη (PDF)
προσλήψεις
Μιχάλης Τσιλιβάκος
01/08/2018 | 07:07

Διαγωνισμό για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) θα προσλάβει 30 νέα μέλη, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Κατάρτιση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, βέλτιστων πρακτικών και αποφάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Προστασία αστυνομικών δεδομένων, και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της πολιτικής και της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσόντα:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (η 2η πρέπει να είναι αγγλική ή γαλλική)
  • Πλήρεις πανεπιστημιακές νομικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
  • Τουλάχιστον 3 έτη κατάλληλης επαγγελματικής πείρας πανεπιστημιακού επιπέδου στον νομικό τομέα ή στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Προθεσμία: 11/09/2018 (12.00, CET) 

Ολόκληρη η προκήρυξη (pdf), εδώ