30 θέσεις στην Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ειδήσεις
30 θέσεις στην Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
12/09/2019 | 13:15

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ
  • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2237023282 και environment@aua.gr