30 θέσεις στην Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΔΩΡΕΆΝ)

Ειδήσεις
30 θέσεις στην Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΔΩΡΕΆΝ)
Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
21/11/2019 | 12:45

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει τριάντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η αίτηση του προγράμματος, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο σπουδών
  • Φάκελος με τις δημοσιευμένες μελέτες
  • Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.000 λέξεων (επιστημονική θεματική της διπλωματικής εργασίας)
  • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών

Προθεσμία: Έως 13 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995270 και [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/news/7063