Δύο δυνατότητες για πρόσληψη στα νοσοκομεία

Ζητούνται άμεσα υποψήφιοι 30 και πλέον ειδικοτήτων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Αξιοποιείστε την υπηρεσία αιτήσεων του workenter.gr για να έχετε έγκυρη και ορθή συμμετοχή στους δύο διαγωνισμούς

Υποψήφιοι 30 και πλέον διαφορετικών ειδικοτήτων έχουν δύο δυνατότητες για πρόσληψη στα νοσοκομεία της χώρας. Σε φάση υποβολής αιτήσεων βρίσκεται τόσο η προκήρυξη 7Κ/2022, (3.720 μόνιμοι), όσο και λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Τονίζεται ότι η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικό, κατόπιν παράτασης που δόθηκε, θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τις 26 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Μέσω του θεσμού του λοιπού επικουρικού προσωπικού θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των κατηγοριών και βαθμίδων.

Ειδικότητες ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

1η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Κλιβανιστών – Αποστρειρωτών ΔΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
 • Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
 • Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Φυσικοθεραπευτές ΤΕ
 • Ψυκτικοί ΔΕ
 • Τεχνικοί Αμαξωμάτων ΔΕ
 • Οδηγοί (Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας) ΔΕ
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Μεταφραστές ΠΕ
 • Ψυχολόγοι ΠΕ
 • Καθαρίστριες ΥΕ
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ
 • Μηχανοτεχνίτες ΔΕ

2η ΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Τηλεφωνητές ΔΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

3η ΥΠΕ

 • Φαρμακοποιοί ΠΕ
 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

4η ΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΤΕ, ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Κοινωνική Εργασία ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ

5η ΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Ακτινοφυσικοί Ιατρικής ΠΕ
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ
 • Μεταφραστές – Διερμηνείς
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Βοηθοί Φαρμακείου ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (με δίπλωμα ΙΕΚ)
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (χωρίς δίπλωμα ΙΕΚ)
 • Θερμοϋδραυλικοί ΔΕ

6η ΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
 • Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)

7η ΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Μάγειρες ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Κλιβανιστές ΔΕ
 • Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων:

(1) Όσοι κάνουν αίτηση για 1η φορά

(2) Όσοι σε προηγούμενη συμμετοχή τους δεν είχαν προσληφθεί

(3) Όσοι έκαναν λάθος σε προηγούμενη αίτηση

Τα προσόντα

Δείτε τα προσόντα για όλες τις ειδικότητες. Ανοίξτε το αρχείο xls που επισυνάπτουμε και δείτε κάτω αριστερά τις "καρτέλες" του εγγράφου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Πατήστε ΕΔΩ

Σε ποια νοσοκομεία οι προσλήψεις

 • Δείτε όλες τις θέσεις ανά νοσοκοκείο, φορέα και ΥΠΕ, πατώντας ΕΔΩ

Διάρκεια συμβάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για τις νέες θέσεις δεν θα πρέπει να αφήσουν την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, δεδομένου ότι -αυτή τη φορά- προσφέρονται συμβάσεις, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη τους ενός έτους.

3.720 μόνιμοι μέσω της 7Κ/2022

Μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα προσληφθούν 3.720 μόνιμοι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Οι 3.720 μόνιμες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η προκήρυξη προσφέρει παραπάνω μόρια για όσους έχουν ειδική εμπειρία, ενώ διατίθενται θέσεις με εντοπιότητα.

Ειδική εμπειρία: Ποιοι τη δικαιούνται

Την αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας δικαιούνται νοσηλευτές που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2022, ιδιωτικός τομέας είναι:

 • Θεραπευτήρια
 • Δομές Υγείας (ιδιωτικές)
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ιδιωτικές)
 • Κέντρα παροχών Υγείας

Ειδική εμπειρία δικαιούνται επίσης:

 • Όσοι έχουν υπηρετήσει στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) σε Αθήνα και Σαντορίνη
 • Οι 4.000 υπάλληλοι Υγείας που είχαν προσληφθεί το 2017 μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ

Τονίζεται ότι η ειδική εμπειρία μετράει για το διάστημα από 25/2/2020 και έως 31/8/2022. Η γενική και ειδική εμπειρία για τις 3.720 μόνιμες θέσεις μετράει αθροιστικά.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος από την εμπειρία, συνολικά, είναι αθροιστικά 978 μόρια.

Προηγούνται όσοι έχουν εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν εντοπιότητα προηγούνται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων (που δεν διαθέτουν εντοπιότητα). Η εντοπιότητα "κερδίζει" τόσο τη γενική, όσο και την ειδική εμπειρία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δύο υποψήφιοι, (ο ένας με εντοπιότητα, ο άλλος χωρίς), διεκδικήσουν θέση π.χ. στην Κοζάνη, την πρόσληψη θα κερδίσει αυτός που είναι μόνιμος δημότης Κοζάνης, ακόμη και αν ο συνυποψήφιός του (χωρίς εντοπιότητα) συγκεντρώνει περισσότερα μόρια.

Εντοπιότητα - Η λίστα με τις 34 περιοχές:

 1. Χίος
 2. Φλώρινα
 3. Άμφισσα
 4. Κομοτηνή
 5. Σύρος
 6. Σέρρες
 7. Γιαννιτσά
 8. Έδεσσα
 9. Λήμνος
 10. Νάξος
 11. Κύθηρα
 12. Ξάνθη
 13. Λέσβος
 14. Λευκάδα
 15. Κως
 16. Κοζάνη
 17. Κιλκίς
 18. Κεφαλονιά
 19. Κέρκυρα
 20. Κάρπαθος
 21. Καστοριά
 22. Λέρος
 23. Κάλυμνος
 24. Ιωάννινα
 25. Ικαρία
 26. Σαντορίνη
 27. Φιλιάτες
 28. Ζάκυνθος
 29. Καρπενήσι
 30. Αλεξανδρούπολη
 31. Διδυμότειχο
 32. Δράμα
 33. Γρεβενά
 34. Σάμος

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2022 εκπνέει στις 10 Οκτωβρίου.

Έγκυρη αίτηση με το workenter.gr

Αξιοποιείστε την υπηρεσία αιτήσεων του workenter.gr για να έχετε έγκυρη και ορθή συμμετοχή στις θέσεις που προσφέρουν η προκήρυξη 7Κ/2022 και το λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 099
 • 211 9555 025
 • 211 9555 050
 • 211 9555 051

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Κ/2022" ή "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

Σημαντικό: Οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στους δύο διαγωνισμούς.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram