Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Πολιτική Θεωρία

Σκοπός, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην «Πολιτική Θεωρία» (Political Theory) οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση στην «Πολιτική Θεωρία».

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι το γνωστικό πεδίο της Πολιτικής Θεωρίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της θεωρητικής πολιτικής σκέψης και αφετέρου στη συστηματική πραγμάτευση των πεδίων της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, καθώς και του πολιτικού φαινομένου σε όλες του τις θεωρητικές και πρακτικές εκφάνσεις.

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών εμβάθυνσης στα ανωτέρω αντικείμενα και κλάδους της πολιτικής επιστήμης, η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της πολιτικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, καθώς και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας για το σύνολο των σπουδών
  • Φάκελο µε τυχόν δημοσιευμένες µελέτες του/της υποψηφίου/ας
  • Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεµατική την οποία ενδεχοµένως προτίθεται ο/η υποψήφιος/α να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωµατική εργασία του
  • Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310995270 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram