Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Κ. Νευροκοπίου

Δράμας
Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Κ. Νευροκοπίου
Ειδικότητες, προθεσμία
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου θα προσλάβει 4 εργάτες για την κάλυψη εποχικών αναγκών
Σοφία Χύτου
01/11/2019 | 13:05

Με τέσσερις νέες θέσεις ενισχύεται ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου για την κάλυψη έως και πέντε ημερομισθίων κατά άτομο το μήνα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 4 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

Πατήστε το κουμπί "Υπολογίστε τα μόριά σας" και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Λήγει
04/11/19

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120