Νέα προκήρυξη για απασχόληση στον ΔΕΔΔΗΕ

Έβρου
Νέα προκήρυξη για απασχόληση στον ΔΕΔΔΗΕ
Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 9 Ιουλίου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
29/06/2018 | 10:49

Στην πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου προχωρά ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Με τη νέα προκήρυξη, ζητούνται απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ, με κριτήρια ΑΣΕΠ, για οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης.

Ο προσληφθείς θα απασχοληθεί στο Υποπρακτορίο Σαμοθράκης.

Πριν λίγο: 

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
09/07/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, Γραφεία (υπόψη κ. Δεληγιάννη Βασιλικής). Επικοινωνία: 2551 053 504