ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αττικής
ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις - Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, ΔΕΗ
Ο νεοπροσληφθείς θα ενισχύσει ανάγκες της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Μαρία Πέππα
15/04/2019 | 10:02

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κινείται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Θα ενισχυθούν ανάγκες της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής.

Ο νέος υπάλληλος θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 11 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Απριλίου

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Λήγει
22/04/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγ. Κωνσταντίνου 11, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, Γραφείο 304, 3ος όροφος (υπόψη κ. Δεδεδήμου Μαρίας). Επικοινωνία: 2103 355 150