ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Αττικό Μετρό με 18μηνες συμβάσεις

Αττική
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Αττικό Μετρό με 18μηνες συμβάσεις
Δείτε ολόκληρη τη νέα ανακοίνωση (ΣΟΧ1/2019)
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο, Αττικό Μετρό Α.Ε.
Για την πλήρωση τηε θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
08/05/2019 | 10:22

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου – μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ - κινείται η Αττικό Μετρό Α.Ε.

Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 18 μηνών.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λ. Μεσογείων 191-193 Τ.Κ. 11 525 Αθήνα, Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Χ. Ρίζου). Επικοινωνία: 2106 792 106