ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις στην Ξάνθη

Ξάνθης
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις στην Ξάνθη
Με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, διορισμός, Δημόσιο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
29/07/2019 | 10:20

Στην πρόσληψης νέων υπαλλήλων κινείται ο δήμος Ξάνθης.

Θα προσληφθεί ένας απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ο νεοπροσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας ενός έτους.

Κατά την επικοινωνία με αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου, προέκυψε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 31 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση

Λήγει
09/08/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ψυχολόγων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ορφέως και Αντίκα, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 132, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Κρασούλη Ηλία). Επικοινωνία: 2541 028 398