ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με διετείς συμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Λακωνίας
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με διετείς συμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Ολόκληρη η προκήρυξη
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
09/04/2019 | 10:18

Διαδικασία πρόσληψης εννέα υπαλλήλων πραγματοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης.

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Λήγει
30/04/19

9

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ισχύουσα άδεια εργασίας Α' κατηγορίας
 • Εμπειρία ενός έτους
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τ.Κ. 23 100 Σπάρτη, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Κουμουτζή Γεώργιου). Επικοινωνία: 2731 093 125