ΑΣΕΠ: Οκτάμηνες συμβάσεις στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου

Ηρακλείου
ΑΣΕΠ: Οκτάμηνες συμβάσεις στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου
Για την ενίσχυση των Στεγών Φιλοξενίας
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του φορέα
Μαρία Πέππα
17/05/2019 | 12:15

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου .

Θα προσληφθεί υποψήφιος κατηγορίας ΠΕ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ οκτώ μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο ,μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ψυχολόγων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κων. Πολυχρονάκη 5, Μασταμπάς ΤΚ 71 305 Ηράκλειο Κρήτης, Διεύθυνση (υπόψη κ. Μιχελινάκη Ιωάννη). Επικοινωνία: 2810 310 092)