ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Κέρκυρας
ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Θέσεις για ΠΕ ή ΤΕ
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
15/05/2019 | 10:26

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου γεωπόνων.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο ,μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Γεωπόνων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σπύρου Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49 100, Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας & Ανθρωπίνων Πόρων (υπόψη κ. Σιμάτη Παρασκευής). Επικοινωνία: 2661 362 162