ΑΣΕΠ: 34 νέες προσλήψεις στην Αστυνομία, μέσω της ΣΟΧ1/2019

Θεσσαλία
ΑΣΕΠ: 34 νέες προσλήψεις στην Αστυνομία, μέσω της ΣΟΧ1/2019
Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Ελληνική Αστυνομία, ΕΛΑΣ, προσλήψεις
Θα γίνει κατανομή των υπαλλήλων
Μαρία Πέππα
24/01/2019 | 09:38

Διαδικασία πρόσληψης 34 νέων υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ,  εκκινεί η Ελληνική Αστυνομία.

Οι νέοι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 18 μηνών.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Υπολογίστε τις πιαθανότητες επιτυχίας σας στον νέο διαγωνισμό, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
15/02/19

34

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γ. Παπανδρέου 4 και Μουσών, Τ.Κ. 41 334 Λάρισα, Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας (υπόψη Αστυνόμου Β' κ. Μαρίας Μπροζιούτη). Επικοινωνία: 2410 683 202