7 θέσεις στην Αττικό Μετρό Α.Ε.

Αττική
7 θέσεις στην Αττικό Μετρό Α.Ε.
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν 18 μήνες
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
08/05/2018 | 13:05

Με επτά εργάτες καθαριότητας ενισχύεται η Αττικό Μετρό Α.Ε.

Οι συμβάσεις των ενδιαφερομένων θα διαρκέσουν 18 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Αναμένεται
Αναμένεται

7

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 11525 Αθήνα, Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Χ. Ρίζου). Επικοινωνία: 2106 792 106

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών καθαριότητας: 450 μόρια (Δήμος Πόρου, ΣΟΧ1/2017)