47 προσλήψεις στην Πιερία

Πιερίας
47 προσλήψεις στην Πιερία
Αφορά αποκλειστικά προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Υδρονομέας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 26 Μαρτίου
Μαρία Πέππα
13/03/2018 | 10:20

Την πρόσληψη 47 υδρονομέων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προωθεί ο δήμος Κατερίνης, στην Πιερία.    

Η αρδευτική περίοδος, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, ορίστηκε από τις 15 Απριλίου έως τις 14 Οκτωβρίου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα κατανεμηθούν σε έξι δημοτικές ενότητες.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέχρι τις 26 Μαρτίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
26/03/18

47

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Υδρονομείς

Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου  
  • Ηλικία 18 - 65   
  • Χρόνος ανεργίας   
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)   
  • Ανήλικα τέκνα   
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας   
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού 
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.   
  • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης   
  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)   
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλ. Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 601 00, Γραφεία (υπόψη κ. : Γιαννώτα Θ.). Επικοινωνία: 2351 350 412