4 θέσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ήπειρος
4 θέσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου
Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με 17μηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
12/12/2018 | 10:50

Την πρόσληψη τεσσάρων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με συμβάσεις έως και 17 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Συμπληρώστε την αίτηση» εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις.

Λήγει
26/12/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προσόντα 
  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Προσόντα 
  • Πτυχίο ΑΕΙ 
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
  • Ηλικία 18 - 65 
  • Χρόνος ανεργίας 
  • Εμπειρία 
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας 
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας 
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
  • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€1.092 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Γραφιστικής

Προσόντα 
  • Πτυχίο ΤΕΙ
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Περιφέρεια Ηπείρου, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ. 45 221, Διοικητήριο. Επικοινωνία: 2651 364 236