2 συμβάσεις στο δήμο Ιωαννιτών

Ιωαννίνων
2 συμβάσεις στο δήμο Ιωαννιτών
Ειδικότητες, προθεσμία
Δύο νέους κτηνιάτρους θα αποκτήσει ο Δήμος Ιωαννιτών
Σοφία Χύτου
04/11/2019 | 16:00

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ιωαννιτών. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως τις 15 Νοεμβρίου. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7).

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόρια σας» και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Λήγει
15/11/19

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Κτηνιάτρων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 – 65
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120