2 νέες θέσεις στον δήμο Αθηναίων με συμβάσεις έως το 2021

Αττικής
2 νέες θέσεις στον δήμο Αθηναίων με συμβάσεις έως το 2021
Προσόντα και δικαιολογητικά - Στο πλαίσιο προγράμματος
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας, Αθήνα
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2021.
Μαρία Πέππα
12/12/2018 | 11:31

Διαδικασία πρόσληψης δύο νέων υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Αθηναίων.

Για τις θέσεις θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος «Curing the Limbo».

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Δείτε ακόμη: 2 συμβάσεις στην Αθήνα με διάρκεια έως το 2021

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Λήγει
24/12/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Curing the Limbo. Επικοινωνία: 2105 277 510