13 θέσεις στον δήμο Πετρούπολης

Αττικής
13 θέσεις στον δήμο Πετρούπολης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 20 Απριλίου - Θέσεις για αποφοίτους Γυμνασίου-Δημοτικού
Υπάλληλοι
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
16/04/2018 | 09:12

Με 13 υπαλλήλους Γυμνασίου-Δημοτικού, ενισχύεται ο Δήμος Πετρούπολης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 20 Απριλίου.

Θα προσληφθούν ΥΕ βοηθών (11 θέσεις) και ΥΕ κινηματογραφιστών (2).

Το βοηθητικό προσωπικό θα κατανεμηθεί σε διαφορετικές έδρες υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με ολιγόμηνες συμβάσεις.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων (για το βοηθητικό προσωπικό).

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Λήγει
20/04/18

11

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Διοργάνωση του “Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας” 3 θέσεις
Λειτουργία “Θερινού Κινηματογράφου” 8 θέσεις

 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Κινηματογραφιστές

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης, Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη, Γραφεία (υπόψη κ. Καρεκλά Αικατερίνη). Επικοινωνία: 2105 066 955 ή 2105 066 944

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό: 825 μόρια (Δήμος Καρδίτσας, ΣΟΧ2/2017)