12 θέσεις εποχικών στην Κέρκυρα

Κέρκυρας
12 θέσεις εποχικών στην Κέρκυρα
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν οκτώ μήνες
ΑΣΕΠ, , προκήρυξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
03/08/2018 | 11:41

Με προσλήψεις 12 εποχικών υπαλλήλων ενισχύεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

Η ανακοίνωση του δήμου έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις πατώντας στα ακόλουθα επισυναπτόμενα αρχεία 

 

  Αναμένεται
  Αναμένεται

  2

  Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

  Προσόντα 
  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
  Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
  Πρώτος μισθός 

  €1.092

  Επίδομα ανηλίκων τέκνων

  1 παιδί : €50
  2 παιδιά : €70
  3 παιδιά : €120

  2

  Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

  ΔΕ Ηλεκτρολόγων

  Προσόντα 
  • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας, Α΄ Ειδικότητας
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

   

  Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
  Πρώτος μισθός 

  €858

  Επίδομα ανηλίκων τέκνων

  1 παιδί : €50

  2 παιδιά : €70

  3 παιδιά : €120

  Κατανομή Θέσεων 
  Δ. Ε. Κερκυραίων 1
  Δ. Ε. Λευκιμμαίων 1

   

  8

  Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

  ΥΕ Εργατών

  Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
  • Ηλικία 18 - 65
  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
  Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
  • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
  • Βεβαίωση εμπειρίας
  Πρώτος μισθός 

  €730

  Επίδομα ανηλίκων τέκνων

  1 παιδί : €50

  2 παιδιά : €70

  3 παιδιά : €120

  Κατανομή Θέσεων 
  Δ.Ε. Θιναλίων 2
  Δ.Ε. Κερκυραίων 3
  Δ.Ε. Λευκιμμαίων 3

   

  Διεύθυνση Κατάθεσης:

  9η Παρ. Ι.Θεοτόκη 1, Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα, Διοικητικό Τμήμα (υπόψη κ. Τσαγκαροπούλου Ιολάνδας). Επικοινωνία: 2661 024 483