Υπ. Τουρισμού: Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών (pdf)

Ειδήσεις
Υπ. Τουρισμού: Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών (pdf)
Προθεσμίες, δικαιολογητικά, προσόντα - Το 70% των θέσεων θα καλυφθεί από αποφοίτους Λυκείου
Απαραίτητη η άριστη γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
01/08/2018 | 16:05

Εκδόθηκε η προκήρυξη, από το υπουργείο Τουρισμού, για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ξεναγών, της εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019.

Σημειώστε:

Θα επιλεγούν 30 σπουδαστές

  • Σε ποσοστό 70% οι θέσεις θα καλυφθούν από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
  • Σε ποσοστό 30% οι θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), από τις 27/8 έως 14/9, στην διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 104 35, Αθήνα.

Προσόντα, μόρια, δικαιολογητικά και ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας το κουμπί "Δείτε το έγγραφο". 

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
xenagoi.pdf