Πυροπροστασία: Νέες προσλήψεις σε δήμους, ΕΛ.ΠΕ.

Ειδήσεις
Πυροπροστασία: Νέες προσλήψεις σε δήμους, ΕΛ.ΠΕ.
Επτά ενεργοί διαγωνισμοί - Δείτε τις ειδικότητες
Όχημα της Πυροσβεστικής και πυροσβέστες
Θα επιλεγούν 139 νέοι υπάλληλοι
Μαρία Πέππα
14/05/2019 | 16:20

Νέες προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος "Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια 2019" βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσω επτά ενεργών διαγωνισμών.

Το workenter συγκεντρώνει τους διαγωνισμούς που αφορούν ειδικά στο πρόγραμμα αυτό και βρίσκονται σε ισχύ.

Το νέο προσωπικό - Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – θα ενισχύσει ανάγκες δήμων και των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διορισμό, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και
  • Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

Πατήστε στους ενεργούς συνδέσμους των προκηρύξεων και κάντε υποβολή της αίτησή σας: