Δέκα συμβάσεις στο δήμο Ελασσόνας

Ειδήσεις
Δέκα συμβάσεις στο δήμο Ελασσόνας
Ειδικότητες, προσόντα
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Σοφία Χύτου
10/12/2019 | 15:15

Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ελασσόνας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (8 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας (2 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_elassonas.pdf