ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με συμβάσεις 3 ετών στην Α.Ε.Μ.Υ

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με συμβάσεις 3 ετών στην Α.Ε.Μ.Υ
Αιτήσεις και δικαιολογητικά - Προθεσμία κατάθεσης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
10/04/2019 | 11:03

Προσλήψεις με συμβάσεις διάρκειας τριών ετών πραγματοποιεί η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ ΑΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης των ιατρικών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Οι θέσεις αφορούν υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, καθώς και τα πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα (όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται από σήμερα (10/4) και ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο , τα εξής δικαιολογητικά:

  • αίτηση συμμετοχής
  • πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

Η αποστολή των φακέλων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά 8.00 – 14.00), στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700 , υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοας (μαζί και η αίτηση)

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
aemy.pdf