ΑΣΕΠ: Δύο εργάτες στο δήμο Λευκάδας

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Δύο εργάτες στο δήμο Λευκάδας
Αφορούν 2μηνες συμβάσεις
Σοφία Χύτου
16/12/2019 | 15:38

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λευκάδας.Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2019. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_leukadas.pdf