ΑΣΕΠ: 3 αιτήσεις για "ελάχιστα" προσόντα

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 3 αιτήσεις για "ελάχιστα" προσόντα
Καταθέστε τώρα φάκελο
Σοφία Χύτου
19/11/2019 | 21:00

Με 99 νέα άτομα θα ενισχυθούν άμεσα το Μουσείο Ακρόπολης, το Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και ο δήμος Αλίμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτουν οι  προκηρύξεις, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Μουσείο Ακρόπολης

Με 26 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Μουσείο Ακρόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 16 έως τις 25 Νοεμβρίου.

Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Με 33 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Δήμος Αλίμου

Την πρόσληψη 40 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αλίμου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από τις 15 έως τις 24 Νοεμβρίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, T.K. 174 55 Άλιμος.

Αιτήσεις τώρα,έγκυρα και σωστά

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι:

Το γραφείο weconsult, σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων του, εγγυάται ορθή, έγκυρη και κατά τα πρότυπα ΑΣΕΠ συμπλήρωση της αίτησης και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει η προκήρυξη (Μουσείο Ακρόπολης, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,δήμος Αλίμου)

Υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 95 55 050 (απλή χρέωση)