1Γ/2017: Ποιοι δεν συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό

Ειδήσεις
1Γ/2017: Ποιοι δεν συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό
Με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται η ακριβής αιτιολογία αποκλεισμού
13/06/2018 | 15:02

Εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναμορφωμένος ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων από τον γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 548 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της προκήρυξης 1Γ/2017.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.