ΑΣΕΠ: 186 μόνιμοι στο υπ. Πολιτισμού

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 186 μόνιμοι στο υπ. Πολιτισμού
Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με το αρμόδιο υπουργείο
Ταμπέλα υπουργείου Πολιτισμού (γωνία)
Θα προσληφθούν, κυρίως, υπάλληλοι της ειδικότητα ΔΕ Φυλακτικού Προσωπικού
01/06/2018 | 17:05

Το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο να πατήσει "enter" για την έκδοση της προκήρυξης του υπουργείου Πολιτισμού (μόνιμοι υπάλληλοι).

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών (Ανεξάρτητη Αρχή - αρμόδιο υπουργείο) ολοκληρώθηκαν και πλέον ο αναμενόμενος διαγωνισμός παίρνει τον δρόμο για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, υπήρξε την τελευταία στιγμή μια μικρή μείωση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Από το αρχικό αίτημα των 200 θέσεων, τελικώς θα εκδοθούν 186. 

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, θα προσληφθούν, κυρίως, υπάλληλοι της ειδικότητα ΔΕ Φυλακτικού Προσωπικού. 

Επί των προσόντων αυτής της ειδικότητας έγιναν και οι περισσότερες διεργασίες. 

Μισθός

Ο πρώτος μισθός που θα πάρουν οι νεοδιοριζόμενοι είναι 850 ευρώ. Σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται τα προβλεπόμενα, από το υπουργείο Πολιτισμού, επιδόματα. 

Προσόντα

  • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (μόνο για ημερήσιους)
  • Εμπειρία (δεν είναι απαραίτητο προσόν – δίνει, όμως, μέχρι 588 μόρια - 84 μήνες προϋπηρεσίας

Δικαιολογητικά

  • Ηλεκτρονική αίτηση
  • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
  • e-Παράβολο (€3)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Βεβαίωση εμπειρίας (αν υπάρχει)
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας