Βουλή των Ελλήνων: Οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Ε2019

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
Βουλή των Ελλήνων: Οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Ε2019
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
Βουλή των Ελλήνων
03/12/2019 | 14:00

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2019 του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, αφορά την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικής».

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων.