Ποιοι διορίζονται στο υπουργείο Ναυτιλίας

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
Ποιοι διορίζονται στο υπουργείο Ναυτιλίας
Υποβολή ενστάσεων έως τις 2 Ιανουαρίου
Αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
21/12/2017 | 14:55

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2017 (Υπουργείο Ναυτιλίας και εποπτευόμενοι φορείς), ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. 

Πρόκειται για 25 θέσεις μόνιμων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει στις 22 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 2 Ιανουαρίου 2018. 

Δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εδώ: 

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε τον προσωρινό πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Δείτε τα αποτελέσματα
Αρχείο
7k_2017_pe_dioristeoi_1.xlsx